Facebook vacatures voor artsen
Twitter vacatures voor artsen
LinkedIn vacatures voor artsen
Spijtenburg Artsen
Vacatures voor artsen

Er bestaat geen recht op het doen van een vervolgopleiding

Spijtenburg Artsen 22-9-2017 8:42
Categorieën: Algemeen, GGZ, Huisartsen, Ouderengeneeskunde

Bron: Tweede Kamer

N.a.v. het stuwmeer aan basisartsen, waar enige tijd geleden al over geschreven werd, heeft minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens haar collega Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) diverse Kamervragen beantwoord.

De minster stelt dat de opleiding tot basisarts de mogelijkheid geeft om een vervolgopleiding te doen, maar dat er geen recht bestaat op het doen van een dergelijke opleiding. Belangrijker is volgens haar dat er voldoende artsen (en andere zorgprofessionals) worden opgeleid om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Dit laatste is zeker het geval, volgens de meest recente inzichten van het Capaciteitsorgaan. Wel zijn er echter vervolgopleidingen te noemen waar de instroom achter blijft op het aantal beschikbare plaatsen. Denk daarbij aan vervolgopleidingen in de richting van ouderengeneeskunde en de publieke gezondheidszorg.

Lage werkloosheid onder basisartsen

Minister Schippers ziet ook geen reden om het aantal studenten dat kiest voor de studie geneeskunde in te perken. Reden hiervoor is o.a. de zeer lage werkeloosheid onder basisartsen (circa 430 personen op een totaal van 24.000 basisartsen) en het feit dat er nog steeds vervolgopleidingen kampen met een tekort aan artsen.

Vervolgopleiding tot medisch specialist niet de enige mogelijkheid

Meer dan de helft van de basisartsen die een vervolgopleiding doen, komt terecht in andere beroepen. "Denk aan huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, sociaal geneeskundigen (artsen publieke gezondheidszorg), bedrijfsartsen en verzekeringsartsen". Het is dus volgens de minister zeker van belang om op te merken dat een vervolgopleiding tot medisch specialist niet de enige mogelijkheid is die er bestaat.

Scenario-analyse

Welke stappen er in de toekomst worden genomen? Op dit moment voert het Capaciteitsorgaan op verzoek van de ministerie OCW en VWS en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra een scenario-analyse uit naar het aantal basisartsen. Deze analyse moet nog beter zicht geven op het vraagstuk en moet mede bepalen of maatregelen in de toekomst gewenst zijn.

 

 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close