Facebook vacatures voor artsen
Twitter vacatures voor artsen
LinkedIn vacatures voor artsen
Spijtenburg Artsen
Vacatures voor artsen

Dokters van Morgen over 'Voeding als medicijn' GGZ

Spijtenburg Artsen4-10-2018 13:47
GGZ
Bron: AVROTROS, Dokters van Morgen Leefstijlgeneeskunde is een terugkerend onderwerp binnen de sector. In veel gevallen blijkt namelijk dat verandering in leefstijl leidt tot een verbetering in de situatie van een patiënt. Niet voor niets is ook het Manifest Leefstijlgeneeskunde inmiddels ondertekend door vele partijen en personen in en buiten de zorg. In dit Manifest wordt meer aandacht gevraagd voor leefstijl in de zorg. Wanneer we spreken over leefstijlgeneeskunde of 'voeding als medicijn' gaat het voornamelijk over het aanbrengen van verbetering in het eetpatroon en in de lichamelijke acitivteit van de betreffende persoon. De grootste uitdaging hierbij ligt in het...
Lees meer
399Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen22-05-2018 16:54
GGZ
Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Besluitvorming tot dwangbehandeling en de preventie, uitvoering en registratie van separaties verdienen blijvend aandacht in de geestelijke gezondheidszorg, met name binnen de verslavingszorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in het rapport 'Dwangtoepassing en de separeerpraktijk in de GGZ" n.a.v. bezoeken aan diverse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat sepratie voor psychiatrische patiënten zeer ingrijpend is en blijvend schadelijke psychische gevolgen kan hebben. Niet voor niets houdt de Inspectie zich hier al vele jaren intensief mee bezig. Tijdens deze bezoeken is geconstateerd dat er door de ggz-instellingen al...
Lees meer
430Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen26-04-2018 16:50
GGZ
Bron: Rijksoverheid Minister Bruno Bruins heeft donderdag een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Er zijn afgespraken gemaakt over een beweging naar zorg op de juiste plaats tegen de juiste prijs, het terugdringen van de regeldruk en het aanpakken van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het ministerie laat weten dat het akkoord als doel heeft de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd. Afgesproken is namelijk dat de totale uitgaven aan medisch-specialistische...
Lees meer
475Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen19-02-2018 8:56
GGZ
Bron: Zorgwelzijn.nl Instellingen hebben grote moeite om psychiaters en psychologen te vinden. Dat schrijft Zorg+Welzijn.nll in een artikel op hun website. Er is sprake van een groot verloop in deze functiegroepen. Psychiaters en psychologen stoppen met hun werk en/of gaan verder als zelfstandige. Wachtlijsten worden hierdoor nóg langer, zelfs in acute situaties. Oorzaak van het tekort De vergrijzing, de grote administratieve lasten- en regeldruk, de bekostiging van opleidingsplaatsen en de groeiende vraag naar hbo- en academisch opgeleid personeel in de ggz worden door GGZ Nederland als oorzaken aangewezen voor het tekort aan psychiaters en psychologen. Met name de groeiende regeldruk is voor...
Lees meer
499Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen5-12-2017 12:56
GGZ
Bron: Het nieuwe brein van de dokter De medische wetenschap zorgt ervoor dat er belangrijke stappen gezet kunnen worden binnen de medische wereld. Door de snelheid waarmee dit ontwikkelt, krijgen artsen dagelijks te maken met nieuwe kennis en inzichten. Informatie die zij (moeten) gebruiken bij het opstellen van richtlijnen. De protocollen die daaruit voortvloeien bepalen uiteindelijk het handelen van een arts. Kennis veroudert sneller De verwachting is dat het aantal wetenschappelijke artikelen in de toekomst exponentieel zal toenemen, waardoor het steeds lastiger wordt om deze informatie bij te houden. Het gevolg? Kennis van artsen veroudert sneller en protocollen kunnen niet tijdig worden aangepast. Patiënten krijgen hierdoor niet de...
Lees meer
612Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen22-09-2017 8:53
GGZ
Bron: Tweede Kamer N.a.v. het stuwmeer aan basisartsen, waar enige tijd geleden al over geschreven werd, heeft minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens haar collega Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) diverse Kamervragen beantwoord. De minster stelt dat de opleiding tot basisarts de mogelijkheid geeft om een vervolgopleiding te doen, maar dat er geen recht bestaat op het doen van een dergelijke opleiding. Belangrijker is volgens haar dat er voldoende artsen (en andere zorgprofessionals) worden opgeleid om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Dit laatste is zeker het geval, volgens de meest recente inzichten van het Capaciteitsorgaan....
Lees meer
702Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen1-08-2017 10:29
GGZ
Bron: Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith de Jong. Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult. Gebruikers zijn positiever over het e-consult dan niet gebruikers. Utrecht/Den Haag: NIVEL/Nictiz, 2017 We zien het steeds vaker; de mogelijkheid om via een website een vraag te stellen aan de huisarts of medisch specialist. Toch wordt er nog maar weinig gebruik van gemaakt blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL, uitgevoerd in het kader van de eHealth-monitor 2017. Belangrijkste redenen? Gebrek aan persoonlijk contact en de beperkte mogelijkheden. Zes op de tien huisartsen en 34% van de medisch specialisten...
Lees meer
663Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen6-07-2017 9:11
GGZ
Bron: Rijksoverheid Het recent verschenen rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de de wachttijden in de medisch-specialistische zorg zijn toegenomen. Bij maar liefst 8 specialismen overschrijdt de gemiddelde wachttijd van de polikliniek de norm. Oorzaak? Het onderzoek heeft als doel inzicht te bieden in waar de wachttijden overschreden worden, wat de oorzaken hiervan zijn en in hoeverre dit nadelige gevolgen kan hebben voor patiënten. Het blijkt dat diverse factoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld: Het feit dat er te weinig sprake is van een gezamelijke aanpak van de wachttijden. De drukte op de SEH en schotten in de bekosting, welke ervoor zorgen dat...
Lees meer
757Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen22-06-2017 13:01
GGZ
Bron: Rijksoverheid Het is noodzakelijk dat er meer inzicht komt in de zorg aan suïcidale jongeren. Dat stelde staatssecretaris Martin van Rijn tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het debat werd georganiseerd n.a.v. een noodkreet van een moeder van een 16-jarig suïcidaal meisje, voor wie geen hulp te vinden was. "Zulke kinderen kunnen niet wachten", aldus CDA-Kamerlid René Peters. Wachtlijsten voor deze jongeren worden gevaarlijk lang. De reden? Een tekort aan de juiste behandelingen. Het is echter onduidelijk, volgens de staatssecretaris, hoe lang de wachtlijsten precies zijn voor kinderen die deze acute zorg nodig hebben. "Weten de betrokken gemeenten en wethouders...
Lees meer
792Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen12-06-2017 14:15
GGZ
Naar aanleiding van diverse signalen dat het niet goed gaat in de sector heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een peiling uitgezet onder haar leden. Deze peiling is door meer dan de helft van de kinder- en jeugdpsychiaters ingevuld. Komt de kwaliteit van de kinder- en jeugdpsychiatrie onder druk te staan? Belangrijkste resultaten uit de peiling Krimp afdelingen of voorzieningen KJP Twee derde van de kinder- en jeugdpsychiaters kent zowel klinische als poliklinische afdelingen of voorzieningen KJP die zijn gestopt of fors zijn gekrompen. Dit gaat gepaard met een afnemend behandelaanbod voor kinderen, jeugdigen en 18+ers en een versmalling...
Lees meer
618Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close